Malaysia ISO Consultant | True Management Quality Consultancy Sdn Bhd

E-Consignment Notice from JAS

Posted On: April 11th, 2007      
Comments Off on E-Consignment Notice from JAS

JAS (Jabatan Alam Sekitar) has been sending out notices to all companies on the needs of using e-Consignment Note. It seems like they are enforcing the use of e-Consignment Note. The following is what written in the notice that was sent to one of our client :

  • Dimaklumkan bahawa mulai 1 Januari 2007, Jabatan Alam Sekitar telah mula menguatkuasakan pemakaian sistem e-Consignment Note ke atas semua pengeluar, kontraktor pengangkut dan penerima buangan terjadual. Sistem ini akan menggantikan sistem nota konsainan yang diamalkan pada masa ini.
  • Sistem ini boleh diakses melalui alamat http://eswis.jas.sains.my atau melalui portal Jabatan Alam Sekitar, iaitu www.doe.gov.my. Panduan mengenai sistem ini ada disediakan di dalam laman web berkenaan. Sekiranya berlaku gangguan yalian internet atau kerosakkan perkakasan yang berkaitan dalam sistem ini atau bekalan elektrik terputus pemberitahuan mengenai pergerakkan buangan ini hendaklah dilakukan secara manual seperti yang diamalkan sebelum ini sehingga sistem ini berfungsi semula.
  • Satu salinan cetakan computer yang disahkan oleh pihak tuan mengenai jenis dan kualiti buangan hendaklah diberi kepada kontraktor pengangkut buangan terjadual untuk dibawa bersama-sama ketika mengangkut buangan tersebut dari premis tuan sehingga ke premis penerima buangan.
  • Sehubungan dengan ini, pihak tuan diarahkan untuk menggunapakai sistem tersebut dengan serta merta bagi tujuan pemberitahuan mengenai pergerakkan buangan terjadual.

You may contact JAS for more informations at 03-55214031 (Puan Mazriah) or 03-55214136 (Puan Suryani).